udmeldelse

Udmeldelse af barn kan ske ved skriftlig opsigelse til institutionens ledelse med to måneders varsel til den 1. i måneden.