bestyrelse

Nøkken har en etstrenget bestyrelseskonstruktion, så bestyrelsen er både en forældre- og instituitionsbestyrelse. Formelt består den af formand, sekretær, to suppleanter og to antroposofiske medlemmer, men i praksis arbejdes der ud fra ideen om konsensus.

Bestyrelseslisten forefindes i børnehaven.

> Klik her for at se vedtægter 29.05.18

Close Menu