bestyrelse

Nøkken har en etstrenget bestyrelseskonstruktion, så bestyrelsen er både en forældre- og instituitionsbestyrelse. Formelt består den af tre bestyrelsesmedlemmer, en-to antroposofiske medlemmer og to suppleanter, men i praksis arbejdes der ud fra ideen om konsensus.

Bestyrelseslisten forefindes i børnehaven.

Klik her for at se:  Vedtægt.Nøkken 2021 underskrevet