indmeldelse

Ønsker du dit barn skrevet op i Nøkken, bedes du møde op i børnehaven til det årlige høstmarked i septemper. Her vil der være mulighed for at gå på opdagelse, stille spørgsmål til personalet og nuværende forældre samt skrive barnet op. Børnehaven forventer, at Helle Heckmanns bog, “Barn – du er vores ansvar”, bliver læst inden opskrivning, da bogen beskriver stedets unikke rytme og pædagogik. Den kan lånes på biblioteket eller købes fysisk efter aftale i Nøkken tlf.38802772.

Ønsker du at skrive barnet op før eller efter høstmarkedet, bedes du kontakte leder på mail: nokken.dk@gmail.com. efter endt læsning.

Ventelisten står åben for alle børn, herunder børn med særlige behov.

Optagelse i Børnehaven Nøkken sker på baggrund af ventelisteanciennitet, dog vil søskende og børn fra andre Rudolf Steiner-institutioner nyde fortrinsret.

Lederen kan dispensere fra ventelisteprincipperne ved hensynstagen til børnegruppens aldersmæssige fordeling.

Uddannelser

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet: http://www.steinerseminar.dk/

Steiner Lærerseminariet: https://steinerseminariet.dk/

Marjatta Pædagoguddannelse https://uddannelsemarjatta.dk/

Opkvalificering i Steiner pædagogik: https://bonsaiinstitute.dk/kurser-og-uddannelser/opkvalificering-i-steinerpaedagogik-i-kobenhavn/

Eurytmiuddannelse Flow & U: https://www.eurytmiuddannelse.dk/omos

Organisationer

-her finder du dagtilbud og skoler:

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud:                                             http://www.rudolfsteinerdagtilbud.dk/

Steinerskolerne i Danmark: https://www.steinerskolerne.dk/

Her kan du/I læse Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbuds pjece, Pædagogisk grundlag for Rudolf Steiner dagtilbud.